Svenska EnergiAskors logga


 

Handbok för miljöprövning av askor

Svårigheter vid miljöprövningen är ett av de tydligaste hindren för användning av askor. Prövning är komplicerad och omständlig. Många företag vittnar om långa och administrativt krävande prövningstider.  Många miljöprövningsmyndigheter saknar också praxis och etablerade bedömningar att luta sig emot .

Målet med denna handbok är att ge stöd i prövningsprocessen enligt miljöbalken till den som vill använda aska i bygg- och anläggningsprojekt. Vi vill att handboken ska underlätta arbetet att ta fram en anmälan eller tillståndsansökan som uppfyller myndigheternas krav.

Handboken går bland annat igenom:

•        vad som avgör om en användning av askor är tillståndspliktig eller om en anmälan är tillräcklig,
•        vad som krävs för att få tillstånd enligt miljöbalken,
•        hur prövningsprocessen går till och
•        vad en anmälan eller ansökan om tillstånd ska innehålla.

 

>>Ladda ner handboken

 

Svenska EnergiAskors handbok- Att använda Askor rätt

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se