Svenska EnergiAskors logga


 

Fosfor från aska och nyttiggörande av RGR i dansk utlysning

Till slutet av maj kan forskare lämna förslag i danska Miljöstyrelsens utlysning av forskningsmedel på fyra områden. Två av dem berör aska.

Utvinning av fosfor från aska: det finns metoder att utvinna fosfor från biologiskt avfall, men Miljöstyrelsen skriver att de inte är tillräckligt väl dokumenterade. Med detta avses dels fosforns tillgänglighet för växtligheten, dels innehållet av tungmetaller.

Rökgasreningsrester: de 150 000 ton som produceras i Danmark deponeras antingen i Norge eller i Tyskland. Miljöstyrelsen efterlyser projekt där metoder att reducera mängderna som deponeras testas eller metoder att öka nyttiggörandet av RGR. Särskild vikt läggs vid:

  • Att de deponerade mängder minskas
  • Att RGR behandlas så de kan nyttiggöras utanför deponier eller kan deponeras som icke-farligt avfall

De två andra ämnena i utlysningen är behandlingen av impregnerat trä för återvinning av impregneringsmetallerna och nyttiggörande av trä, som nytt virke eller som bränsle, samt användningen av shredderavfall som bränsle. Miljöstyrelsen har ridigare finansierat projekt i dessa två områden.

Utlysningen och bakgrundsmaterialet kan läsas här: http://www.ecoinnovation.dk/Emneoversigt/IsaerForVirksomheder/Finansiering_tilskud/Finans_MST_annoncerunder.htmEnergiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2010-05-20

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se