Svenska EnergiAskors logga


 

Kisaska och vulkanaska

Både kisaska och vulkanaska har synts i nyhetsrapporteringen, men ingen av dem är någon förbränningsrest.

Naturvårdsverket satsar 6,7 miljoner på arbetet med att åtgärda förorenade områden, i sex projekt. I ett av dem slutförs en undersökning och riskbedömning för ett område i Västernorrland som förorenats av kisaska. Detta material är en rest från rostningen av svavelkis, d v s pyrit – i syfte inte att utvinna järn utan att producera den svavelsyran som behövs i massaindustrin. Problemen är dels kvarvarande svavlet, som gör kisaskan till ett surt material och tungmetallerna som zink och kadmium.

Tungmetallerna i askplymen från Eyjafjalla vulkanen har inte varit i fokus för uppmärksamheten, annat än att skotska miljömyndigheten nämnt dem som en potentiell fara på sin hemsida, efter svavel, fluor och partiklarnas finhet och vassa kanter. Det är emellertid inte alls lätt att hitta information om askans innehåll av tungmetaller.

Amerikanska US Geological Survey har bra bakgrundsinformation om askans mineralogiska sammansättning och huvudkomponenter, se: http://volcanoes.usgs.gov/ash/properties.html och länkade sidor, men inget om tungmetaller. En isländsk webbplats ger lite mera, www.evropusamvinna.is/page/IES-EY-CEMCOM. Halterna av zink, nickel, krom, koppar, vanadin är inom intervallet av värden för innehållet i svensk skogsmark.

Vulkanaska stannar inte i luften utan kommer ner på marken också. Forskare i Reading i England har undersök dammet på en bil parkerad vid universitetet. De skriver kort om sina resultat på: www.reading.ac.uk/CFAM/Research/Projects/VolcanicAsh.aspx.Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2010-05-20

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se