Svenska EnergiAskors logga


 

REACH och avfall

ECHA i Helsingfors har gett ut utkast till riktlinjer för hanteringen av avfall som återvinns inom REACH.

Avfall till kvittblivning skall inte registreras under REACH, men avfall som används faller under REACH, så fort den slutar att vara ett avfall. Avfall som används inom ramen för en lagstiftning om dess användning behöver inte heller registreras.

Så fort avfallet arbetas upp till en ny produkt eller når ett ”End-of-Waste” tillstånd skall artikeln eller preparatet/ämnet registreras.

I bilagan till riktlinjerna diskuteras olika återvunna varor eller substans. Om sekundära aggregat används på grund av deras form eller yta, som t ex krossat betong, är de varor. Om de som slagg från järn- och stålindustrin används i betong, och deras bindningsegenskaper har betydelse är de ämnen som skall registreras.

ECHA;s broschyrutkast om avfall kan laddas ner här:

http://guidance.echa.europa.eu/docs/draft_documents/Consolidated%20Guidance%20on%20waste%20and%20recovered%20substances_v3.2.pdf

Till dessa riktlinjer hör även riktlinjer för dispens från registreringsplikten, se här:

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/annex_v_en.pdfEnergiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2010-05-21

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se