Svenska EnergiAskors logga


 

Övrig bottenaska i vägar

Askanvändning
Användningsområde: Geoteknik
-Övrig bottenaska i vägar

SGI arbetar med att utfärda en handbok om bottenaskor andra än slaggrus som geotekniska konstruktionsmaterial.

Följande Värmeforsks rapporter rör bottenaskor som vägmaterial:

Kvalitetskriterier för bottenaskor till väg- och anläggningsbyggnad - etapp 2; Bottenaskors tekniska egenskaper (2006), Bo von Bahr et al.
- Rapport nr: 952 och 867 (2004)

Askors materialtekniska funktion - VTI:s materialdatabas (2005), Håkan Arvidsson och Karl-Johan Loorents.
- Rapport nr: 930

En förenklad testmetodik för kvalitetssäkring – Etapp 1 (2004) Bjurström, H., Berg, M., Arm, M., Suèr, P. and Håkansson, K
- Rapport nr: 856

1999/2000 byggdes en väg i en backe på Ulvbergets avfallsanläggning i Hudiksvall baserat på trä/torvrostblandaska med slitlager av asfalt. Vägen inspekterades av Norlin, Ribbing  och Tiberg hösten 09 och den var i utmärkt skick, dock lite sämre i en kurva som var extremt utsatt för skjuvkrafter. Den trafikeras regelbundet med 60 tons trafik.

I Tranbol i Uppland byggs en skogsbilväg med Norrtäljes trärostaskor. Första delen är byggd med våtsläkt blandaska med 60% fukt. Den var besvärlig att bygga med, men det blev till sist bra efter att den runnit av och erhållit ett slitlager av makadam.  Sedan nya pannan tagits i drift byggs en stickväg med ren flygaska och merparten av ren bottenaska utan slitlager. Det är stor skillnad mellan väl sintrad sommarbottenaska och sämre utbränd vinteraska. Men även för den sämre bottenaskan blev vägen bättre än förväntat. Trots att den stod under vatten under snösmältningen 2009 tålde den väl 40 tons belastning. 

Slutsatserna är att rostbottenaskor, gärna tillsammans med sina flygaskor är bra vägbyggnadsmaterial. De är bättre ju bättre sintrade dvs utbrända de är (Rapport 930 jämte resultat från Tranbol). Rostbottenaskor bör dock testas före de används för mer kvalificerade ändamål. Till exempel hade en bark/RT-rostbottenaska i rapport 952 mycket hög vattenuppsugningsförmåga och höga tjälXXegenskaper i labratoriet. Den används nu som oproblematisk, okvalificerad lättfyllnad ovanpå lera. Det vore intressant att testa den som vägbyggnadmaterial i fält.

Den torvpulverbottenaska som testats i rapport 952 är finkornig och har än mycket hög vatten-uppsugning, vilket bör göra att den bara används till mindre kvalificerade ändamål.

Fluidbedbottenaskor, dvs pannsander är för finkorniga och/eller för ensartade i sina siktkurvor för att duga till mer kvalificerade fyllnadsändamål. Om pannsanderna ej är härdande bör de vara utmärkta som fyllnadssand i rörgravar. (Rapport 852)


Se bifogade PM om Tranbol och Ulvberget


CR 100608

 

 

 

Tillbaka

   

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se