Svenska EnergiAskors logga


 


På årets Askdag, en heldag om miljöriktig hantering av askor, diskuterades framtidsmöjligheter och ekonomi kring återvinning, utvinning och askanvändning. Kan askorna renas och är det ekonomiskt försvarbart? Det presenterades nya rapporter, det senaste inom forskning, var workshops, nätverkande och avslutande mingel. 

Nedan kan programmet samt alla föredrag från dagen laddas ner:


>> Programmet;

Inledning -Askstatistik och andra aktuella askfrågor
Monica Lövström, vd Svenska EnergiAskor


Utvinna nyttigheter och rena askorna

Utvecklingen inom fjärrvärme och kraftvärme – hur påverkar det askorna?
Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärrvärme

Användning av askor: Goda exempel - lärdomar och goda råd inför användning

Forskning om resursutnyttjande - Re:Source
Jelena Todorovic Olsson, SP

Ny rapport – forskning på askområdet i Sverige
Inge Johansson, SP 

>> Ladda ner programmet för dagen

 

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se