Svenska EnergiAskors logga


 

 

 

>> Anmäl dig här

 

Tre nya programpunkter till Askdagen:

Användning av slaggrus i Danmark. Torben Overgaard, Boes Consulting.

Senaste nytt om cirkulärekonomi, återvinning och avfall. Sofia Tingstorp, Miljödepartementet

Slaggrus och avfallsflygaska - projekt på gång. Johan Fagerqvist, Avfall Sverige


Askdagen den 20 april 2016

Cirkulära askor – hur ökar vi återanvändningen?
En heldag om framtidens hantering av askor. Framtidsmöjligheter och ekonomi kring återvinning, utvinning och askanvändning diskuteras. Kan askorna renas och är det ekonomiskt försvarbart? Styrmedel, forskning, myndigheter, företagspresentationer, mingel och möten.


Delar ur programmet:
• Arbetet med att uppdatera Naturvårdsverkets handbok,
"Återvinning av avfall i anläggningsarbeten"
• Vad gör vi med mer än "ringa risk"? Anna Karlsson, Vattenfall
• Bioenergins framtid – hur kan askåterföringen öka?


Ny forskning:
• Askor i konstruktion, Fredrik Hellman (VTI), Anders Hedenstedt (SP), Josef Mascik (Ecoloop), Björn Schournbourg (CBI) och Ingemar Eklöf (Ecosystems)
• Forskningsläget inom askområdet, Helena Sellerholm, Askprogrammet
• Klassificering av bly i farligt avfall, Ola Wik, Statens geotekniska institut

Workshop
Del 1: Bioenergins framtid – askåterföring
Del 2: Askor i konstruktioner

 

Tid och plats:
Onsdagen den 20 april, kl 9.30–18.30, Kaffe och registrering från kl 09.00.
7A Odenplan, Odengatan 65, Stockholm (t-bana Odenplan)

Anmälan senast den 15 april
Anmälningsformulär finns här.
Seminariet kostar 600 kronor (exklusive moms).
Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagskaffe och avslutande mingel är inkluderat i priset.

Varmt välkommen!

 

>> Klicka här för anmälan

 

 

 

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se