Svenska EnergiAskors logga  
 

Cesium 137

Enviromental issues
Cesium 137

områden där trädbränsleaska kan ha cesiumhalter över 10 kbq/kg

 

Spridningsväg för cesium-137 från en väg byggd med aska till en brunn för dricksvatten och till en liten sjö med fisk. I samband med häftiga regn kan även ytavrinning förekomma.

 

Path of transfer for cesium-137 from a road built with ash to a well for drinking water and to a small lake with fish. Surface transfer of meteoric water may take place in conjunction with heavy rains. 
Svenska energiaskor AB |Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Phone +46 (0)8-441 70 99 | info@energiaskor.se