Svenska EnergiAskors logga


 

Flygaska i industriytor - Mälarenergi

 

Betong som förstärkts med askaNytt bränslelager byggs med markbetong av askor.

 

Energibolaget Mälarenergi sparar både naturresurser och pengar genom att återanvända
askan som blir kvar i Västerås fjärrvärmeverk. Av askan tillverkas en mycket hållfast
betong, som nu används som markförstärkning när företaget gjuter en stor uppsamlings-
plats för tunga containrar.

– Vi gör någonting vettigt av ett restmaterial. Vi sparar pengar samtidigt som det stärker vår miljöprofil. Det vi lämnar ifrån oss är miljövänligt, säger Jens Nerén, chef för bränsleförsörjning vid Mälarenergi i Västerås.

Men han och Mälarenergi skulle vilja ta ett steg till: I Sverige alstras årligen en och en halv miljon ton aska, bland annat från landets alla fjärrvärmeverk som eldar fasta bränslen. En miljon ton tas tillvara – till största del genom att täcka över gamla soptippar, dvs deponier.

- Vi kan ta emot en obegränsad mängd energiaska från alla fjärrvärmeverk här i Mälardalen och göra betong av den. Vi skulle kunna gå samman kring större anläggningsprojekt eftersom vi då har tillgång till så mycket mer aska, säger Jens Nerén.

 

Under många år skickade Mälarenergi årligen 25 000 ton aska från fjärrvärmeverket till deponier. Men det är ett slöseri med resurser och skulle ha blivit dyrt med deponiskatt. För 20 år sedan började företaget dock att tänka om.

– Vi provade att blanda aska med cement och vatten och fick en blöt betong som bland annat användes till att täta gamla gruvhål för att inte skadliga ämnen skulle läcka ut. Men det blev mycket dyrt, berättar Jens Nerén.

Mälarenergi testade då en annan process genom att röra samman ingredienserna i en blandare som kan liknas vid en jättelik hushållsberedare. Resultatet blev torr betong, en produkt som är billigare, effektivare och lättare att transportera.

I dag sparar Mälarenergi 20 miljoner kronor om året på att ta hand om sina askor. I början användes betongen i mindre projekt som att gjuta parkeringsplatser och industrigolv. På senare tid satsar Mälarenergi på större projekt.

I oktober kommer Mälarenergis nya bränsle- lager att stå klart i Västerås hamn. Fem hektar åkermark har cementerats för att bli uppställningsplats för containrar. Här har den hållfasta markbetongen av aska använts som ett kvalificerat bärlager på den lösa leran.

– Vi gör en kvalitetsprodukt. Fördelen med blandningen är att utlakningen av metaller är låg, vilket gör den miljövänlig. Vi ska lämna bra saker efter oss.

 

Här kan du läsa mer information om Mälarenergis flygaska i industriytor

 

Tommy Christensen, projektledare
för Mälarenergis askutläggningoch
Jens Nerén, chef för bränsleförsörjning vid Mälarenergi

 Tillbaka

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se