Svenska EnergiAskors logga


 

Miljösäkert hamnbygge med aska - Gävle hamn

 

Arbete pågår med pilotförsöket stabilisering av muddermassor med cement, Merit och aska i Gävle hamn.

Nytt Arbete pågår med pilotförsöket stabilisering av muddermassor med cement, Merit och aska i Gävle hamn.

 

30 000 ton aska från fjärrvärmeverket i Uppsala kommer att användas för att bygga ut
hamnen i Gävle. Metoden som används spar pengar både åt värmeverket och Gävle hamn – och är dessutom miljösäker.

– Vi räknar med att spara drygt 500 miljoner kronor genom den här tekniken jämfört med att
göra det på traditionellt vis, säger Jonas Rahm, teknisk chef i Gävle hamn.

Allt fler hamnar runt Östersjön tvingas nu muddra sina inlopp för att kunna ta emot allt större fartyg. Hårdare säkerhetskrav är ytterligare en förklaring till varför hamnarna måste göras djupare.

Problemet är de väldiga muddermassorna. De är nästan undantagslöst kontaminerade med tungmetaller som arsenik, kvicksilver, zink och bly samt organiska föroreningar. Anledningen är tidigare utsläpp från främst industrier. Att lägga dessa massor på deponi kostar enorma belopp i avgifter.

 

Men genom att blanda muddermassorna med bindemedel som cement, Merit 5000 och aska från värmeverk, stabiliseras dessa och man får ett material med fast struktur som går att använda i hamnkonstruktioner. På den stabiliserade massan läggs en överbyggnad som därefter asfalteras.

– Den stora fördelen är att föroreningarna låses fast och inte läcker ut. Dessutom skapas den fasta massan utan fyllnadsmaterial av ändliga naturresurser som sprängsten, sand och grus. Det skulle betyda oerhört mycket för miljön om fler hamnar runt Östersjön gjorde så här, säger Göran Holm vid Statens geotekniska institut i Linköping.

Göran Holm leder ett EU-projekt för att ta fram en praxis för hur sediment vid muddring ska tas om hand på ett hållbart sätt. I projektet deltar Östersjöländerna Sverige, Finland, Polen, Litauen och Tyskland.

I Karleby i Finland används redan tekniken med aska. Muddermassor från hamnen blandas med aska från energiföretaget Alholmens Kraft. Blandningen används till byggmaterial för att utvidga hamnområdet. Alholmens Kraft producerar 40 000 ton aska årligen. Om all den askan skulle läggas på deponi kostar det motsvarande 16 miljoner kronor.

Nästa sommar påbörjas muddringen av Gävle hamn. 700 000 ton muddermassor blandas med 30 000 ton flygaska från Vattenfalls fjärrvärmeverk i Uppsala som eldar med torv, samt cement och Merit 5000.

– Representanter från en rad hamnar i Sverige har varit här hos oss som är pionjärer. De är mycket intresserade. Metoden att blanda i aska sparar pengar, är bra för miljön och ger ett utmärkt byggmaterial, säger Jonas Rahm på Gävle hamn.

 

 

Lars Bergman, PEAB, och Johan Lagerlund, Vattenfall, vid det lyckade pilotförsöket med stabilisering av muddermassor.

Lars Bergman, PEAB, och Johan Lagerlund, Vattenfall, vid det
lyckade pilotförsöket med stabilisering av muddermassor.

 Tillbaka

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se