Svenska EnergiAskors logga


 

Bioaska lönsam affär för skogsägare

 

Spridning av aska i skog

 

Näringsämnen som förts bort vid avverkning ska nu återföras till skogen. Sveriges största skogsägarförening Södra har börjat sprida bioaska från sågverk, massabruk och kraftvärmeverk på medlemmarnas skogsfastigheter.

– Det här är härlig ingenjörskonst. Det spar tid, det spar pengar och det är positivt för skogen, säger Göran Örlander, entusiastisk skogschef på Södra.

Att återföra aska till skogen innebär samtidigt att markförsurningen minskas och tillväxten av ny skog går snabbare. Så här går det till:

När skog avverkas följer det med viktiga näringsämnen som finns i grenar och barr. Att låta grenar och toppar, så kallad grot, ligga kvar gör arbetet besvärligare och tar längre tid.

Groten går ofta till värmeverkan för produktion av fjärrvärme och el. När massaveden bearbetas i massabruken erhålles en restprodukt i form av en våt aska, grönlutslam, som Södra betalat ”ganska mycket pengar” för genom åren för att lägga på deponi.

 

Södra har nu kommit på en metod som mycket förenklat går ut på att blanda grönlutslam med aska från kraftvärmeverk som bland annat finns i Växjö och Kalmar.

Det fina med den blandningen är att den innehåller flera av de näringsämnen som tagits bort vid avverkningen. Det gäller till exempel fosfor, magnesium och kalium.

– Bioaskan innehåller också kalcium vilket motverkar försurning i marken, säger Göran Örlander.

Södra har sedan i våras på prov börjat återföra denna näringsrika askblandning på de områden som avverkats. Den lätt fuktade askan sprids med maskiner på hyggen och gallringsskog. Den bästa effekten erhålls i medelålders skog på bördig granmark.

– Näringsämnena behövs för att tillväxten ska bli bra. Det gör att återbeskogningen går snabbare. Metoden sluter kretsloppet, säger Göran Örlander.

Till detta kommer ytterligare fördelar för Södra. Eftersom askan – grönlutslam – från koncernens egen verksamhet inte längre behöver läggas på deponi spar man pengar.

– Givetvis kostar det en del att blanda och sprida askorna, men sammantaget anser vi att det blir en bra affär för skogsägarna, säger han.

I våras återförde Södra 1 500 ton näringsrik aska på skogsmarker som tillhör medlemmar i sydöstra Småland och i Blekinge. Nu i höst eller nästa vår kommer ytterligare 4 000 ton spridas ut över sammanlagt 1 000 hektar.

– Detta är ett test som vi gör etappvis och som vi erbjuder våra medlemmar. Går det bra kommer vi att erbjuda det överallt, säger Göran Örlander.

 

 Göran Örlander, skogschef på Södra

 Tillbaka

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se