Svenska EnergiAskors logga


 

Goda exempel på användning av aska

 

Goda exempel

>> Återvinningstationen byggdes på aska

>> Aska gör grusvägar mer tjältåliga

>> Flygaska i Industriytor - Mälarenergi

>> Bioaska lönsam affär för skogsägare

>> Ny metod återvinner metall ur aska

>> Miljövänligare soptipp med täcke av aska - Eskilstuna Energi och Miljö

>> Unik asktvätt i Sundvall - Sundsvall Energi

>> Lyckat vägbygge i Umeå med slaggrus - Umeå Energi

>> Miljösäkert hamnbygge med aska - Gävle hamn

>> Aska återförs till skogsmark - Växjö Energi

>> Rätt byggteknik ger miljösäkrare vägbygge

>> Askors miljöfara bedöms olika beroende på testmetod

>> Holländare bygger grön vall av aska

 

 

 

 

 

 


 

Varje år produceras ca 1,7 miljoner ton askor i Sverige som vi måste ta om hand om. Låt oss ta om hand om askorna på ett miljöriktigt sätt!

Det finns olika exempel på nyttiggörande av aska, ett är att återföra aska till skogen. Askan ersätter då de nä-ringsämnen som tagits ut i samband med att man tog ut skogsbränslet. På dikad torvskogsmark är aska ett gödselmedel som ger ökad trädtillväxt. Askor kan även lösa problemet med förorenade muddermassor när hamnar ska byggas om. Genom att blanda i aska binds tungmetallerna och muddermassorna kan då återanvändas som byggmaterial i hamnen. Aska kan också ersätta bergkross och grus och ge en del förbätt-rade egenskaper i anläggningsarbeten som vägbyggen och täckning av deponier. Vissa askor lämpar sig för att blanda in i cement.

 

Till vänster kan du läsa mer om olika goda exempel på hur aska har använts i olika projekt inom olika användningsområden. Vi kommer successivt att publicera ytterligare exempel.

     
 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se