Svenska EnergiAskors logga


 

Unik asktvätt i Sundsvall

 

Korstaverket i Sundsvall där asktvätten har installerats. Asktvätten renar ygaskan från avfallsförbränning från salter och stabiliserar tungmetaller så att askan kan läggas på Blåbergets deponi för icke farligt avfall.

 

På Korstaverkets kraftvärmeverk använder Sundsvall Energi en unik metod för att tvätta bort salter och stabilisera potentiellt farliga ämnen i den flygaska som blir kvar efter förbränningen.

– Jag är förvånad över att det inte talas mer om detta. Det är en teknik som spar pengar och miljö och som gör att vi slipper långa transporter för att omhänderta askan i Norge. Nu kan vi lägga den stabiliserade askan på egen deponi vid Blåbergets avfallsanläggning, säger Mats Bäck, utvecklingschef på Sundsvall Energi.

2006 togs den nya avfallspannan på Korstaverket i drift. Där bränns bland annat hushållsavfall för att producera el och fjärrvärme. Problemet var flygaskan som finns i röken från förbränningen. Tidigare har den bland annat körts den långa vägen till Norge för omhändertagande eftersom den främst höll för mycket av vanligt salt för att få deponeras i Sverige. I Norge skulle den dock ha gjort nytta för att neutralisera en annan restprodukt.

– Vi ville pröva om det fanns en teknik att rena flygaskan och tog kontakt med det franska företaget LAB som menade att det gick. Det var en investering på 11 miljoner kronor och lite av en chansning, berättar Mats Bäck.

 

Tekniken visade sig fungera. Flygaskan från rökgasreningen och slam från vattenreningen blandas och tvättas med vatten. Lättlösliga salter och till exempel tungmetaller som inte är stabilt bundet tvättas ur. Vattnet som används i processen blir kraftigt förorenat. Därför renas det i anläggningens egen vattenreningsverk, där fälls metallerna. Slammet åteförs med metallerna stabiliserade till flygaskan. Kvar blir rent, men salthaltigt vatten och en produkt som klassas som stabiliserat farligt avfall.

– Det betyder att vi kan lägga den på deponi för icke farligt avfall här på Blåbergets avfallsanläggning i Sundsvall och slipper transporter på tvåhundra mil fram och tillbaka till Norge, säger Mats Bäck, som inte känner till något mer kraftvärmeverk i Sverige som använder samma teknik.

– Vi ligger ju alldeles vid Östersjön och kan släppa ut vattnet där utan några miljömässiga problem. För kraftvärmeverk som ligger inne i landet och som bara har insjöar att tillgå blir det lite svårare eftersom vattnet är salthaltigt, säger Elisabet Lindgren, processingenjör på Sundsvall Energi.

Varje år tvättas cirka 4 000 ton flygaska och slam på Korstaverkets nya avfallspanna.


För mer information se Värmeforsk rapport "Processoptimering av asktvätt"

 

.

Mats Bäck, utvecklingschef på Sundsvall Energi

 

 

 Tillbaka

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se