Svenska EnergiAskors logga


 

Återvinningstationen byggdes på aska

 

Rampen på återvinningsstationen i Uppsala har klarat sig utan underhåll i över tio år.

 

 

 

 

Återvinningsstationen i Uppsala byggdes för drygt tio år sedan med hjälp av återvunnen aska från Vattenfalls förbränningsanläggning i staden. Metoden var billigare än den traditionella och sparade många skattekronor för Uppsalaborna. Något underhåll har heller inte behövts sedan stationen stod klar år 2002.

– I dag är det här en beprövad metod. Finska rapporter visar att om metoden används vid vägbyggen undviks tjälskador och så kallade tvättbrädeveck, säger Kjell Karlsson, anläggningsingenjör vid Vattenfall i Uppsala.

Marken i centrala Uppsala, som återvinningsstationen skulle byggas på, var inte den bästa. Den
bestod av ett djupt lager lera, vilket innebar stor risk för sättningsskador. Att använda traditionellt material och metod för att förhindra detta skulle bli mycket kostsamt. För en grundförstärkning
skulle det krävas 11 000 meter kalkcementpelare som trycktes ner i marken.

Material med stor bärighet
I stället valde kommunen flygaska från Vattenfalls förbränningsanläggning i Uppsala som eldas med torv. Kommunen sparade på det sättet ytterligare pengar eftersom det är kostsamt att lägga aska på deponi. För att få ett fungerande fyllnadsmaterial blandades askan med 30 till 50 procent grus.

– Det gav ett material med stor bärighet. Materialet är varken tyngre eller lättare än leran, vilket betyder att man kan ersätta en kubikmeter lera med en kubikmeter aska blandat med grus – utan att något händer, säger Kjell Karlsson vid Vattenfall. Rampen på återvinningsstationen byggdes med ett skikt av två meter aska och grus. Detta täcktes
slutligen med ett fem centimeter tjockt lager asfalt.

Inga farliga ämnen sipprar ut
I dag lovordas tekniken som användes för att bygga återvinningstationen intill Fyrisån. Finska forskare har kommit fram till att skogsbilvägar klarar sig från tjälskador om de byggs med ett 40 centimeter tjockt lager av materialet.
I dag, elva år senare, står återvinningsstationen där den står och tar emot en strid ström av lastbilaroch privatbilar, som kommer med sopor av olika slag – alla vardagar mellan klockan 7.00 och 20.00. På rampen står också ett 30-tal containrar som väger 10 ton vardera. Vid inspektioner har det konstaterats att det inte finns några tecken på sättningar i marken och inget underhåll av ytan har behövts. Det har också tagits flera prover på lakvattnet som sipprar ut från
rampen, men inga förhöjda halter av farliga ämnen har hittats.

Läs mer om projektet:
Värmeforskrapport 954 2006, Vägledning
flygaska i mark- och vägbyggnad, bilaga 1–3.
www.varmeforsk.se


 

.

Kjell Karlsson, anläggningsingenjör vid Vattenfall i Uppsala.

 

 Tillbaka

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se