Svenska EnergiAskors logga


 

Lyckat vägbygge i Umeå med slaggrus

  

Produktionen av slaggrus från landets fjärrvärmeverk växer. Det behövs nya bra användningar

– som att bygga vägar till exempel. Men myndigheterna är skeptiska.

– Det bottnar i okunskap. Det finns ett flertal rapporter som visar att miljövinsterna med att använda slaggrus är stora. Men tyvärr resonerar många som så att om vi inte gör någonting riskerar vi heller inte att göra fel, säger Henrik Bristav, miljöchef på Umeå Energi.

Varje år producerar Umeå Energis fjärrvärmeverk 35 000 ton slaggrus vid avfallsförbränningen. Slaggrus är bottenaska från hushållsoch industriavfall och består av bland annat sten, grus, porslin, glas och metall. Mycket av metallen tas bort genom magnetseparering.

I dag används slaggruset till att sluttäcka hushållsdeponier och undvika utsläpp, istället för att använda naturmaterial. Det är miljövänligt och bra, men antalet deponier som ska sluttäckas minskar och det behövs nya användningsområden för slaggruset.

År 2001 startade Umeå Energi ett projekt för att undersöka om det gick att bygga vägar med bland annat slaggrus. En kilometerlång testväg för dagliga transporter av tunga fordon byggdes till Dåva kraftvärmeverk strax utanför Umeå med lyckat resultat, både tekniskt och miljömässigt.

 

- Eftersom vi var mycket noga med att ta reda på eventuell miljöpåverkan från slaggruset följde Statens geotekniska institut, (SGI) och Luleå tekniska universitet projektet hela tiden. De tog prover på vägsträckan och publicerade flera rapporter som konstaterade att miljöpåverkan var mycket liten, säger Henrik Bristav på Umeå Energi.

”Generellt sett var slaggrusets utlakning av de flesta organiska och oorganiska ämnen begränsad”,skriver SGI i en av sina rapporter.

– Vår tillgång till slaggrus räcker inte till några jätteprojekt, men det skulle passa utmärkt till att bygga cykelbanor och parkeringsplatser till exempel, säger Henrik Bristav.

Men trots det lyckade vägprojektet innebar det inget genombrott för användningen av slaggrus, som kan ersätta både naturgrus och bergkross. Myndigheterna som ska ge det formella tillståndet är fortfarande avvaktande.

– Handläggarna som hanterar tillstånden känner inte till möjligheterna med restmaterialet aska och har inte tid att läsa på och informera sig, konstaterar Henrik Bristav på Umeå Energi.


Mer information om slaggrusvägen till Dåva kraftvärmeverk.


Mer om slaggrus i vägar och anläggningar:
SGI:s och Luleå tekniska universitets ”Handbok. Slaggrus i väg- och anläggningsarbeten”

 

.

Henrik Bristav, miljöchef på Umeå Energi

 

 

 Tillbaka

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se