Svenska EnergiAskors logga


 

Holländare bygger grön vall av aska

 


Det finns mängder med planer för platån som kommer att bildas uppe på "det gröna skeppet" som byggs i Amsterdam.Vallen i hamnen byggs med hjälp av slaggrus. Här ska finnas restauranger, kanske en pool, en arena och enplattform för drakflygning.

Vallen, det gröna skeppet, kommer att bestå av två delar och bli totalt en km lång och 30 meter hög. Vallen (de ljusgröna ytorna på bilden) har byggts för att fungera som en barriär mellan Amsterdams västra hamn på ena sidan och rekreationsområde samt skogsomden och jordbruk på andra sidan.
Hamnen har expanderat alltmer under desenaste åren och har fört med sig
höjda bullernivåer samt problem med damm och dålig lukt.

 

I Nederländerna ingår energiaska som en väsentlig del i ett stort projekt i närheten av den västra hamnen i Amsterdam. Här byggs sedan 2011 en enorm vall som kallas "det gröna skeppet". Jack Ninaber på företaget Afvalsorg är projektansvarig:
– Det gröna skeppet är ett bra exempel på att samverkan på alla nivåer kan leda till största möjliga nytta av en resurs som slaggrus, säger han.

Det gröna skeppet ingår i en stor satsning för området
Spaarnwoude, Houtrakpolder i närheten av Amsterdam. Här finns sedan länge ett rekreationsområde med bland annat vandringsleder, hundkapplöpningsbana
och golfbana. Allt omgivet av skog och jordbruksmark. Här ligger också Amsterdams västra hamn. Hamnområdet har expanderat allt mer under de senaste åren. Det har fört med sig ökade problem med störande ljud, damm och lukt. Beslutet att bygga en
vall och också restaurera rekreationsområdet togs
fram gemensamt på regeringsnivå samt i det lokala
styret.

Fem ton slaggrus används
Sammanslutningar för bönder och skogsägare i
området samt idrottsföreningar med flera har fått
medverka i områdets utformning. Hela området
omfattar 224 hektar, en del av området kommer
nu att omvandlas till naturskyddsområde. Det gröna
skeppet ska uppta sex hektar. Vallen kommer
att bestå av två delar och bli totalt en kilometer
lång och 30 meter hög. För att bygga vallen används
fem miljoner ton bottenaska från avfallsförbränning,
så kallat slaggrus.
Projektet har både statliga och privata finansiärer.
Den största privata finansiären är företaget
Afvalzorg, som är en stor aktör inom avfallssektorn
i Nederländerna.

Afvalzorg fick också uppdraget att bygga det gröna skeppet. Jack Ninaber på Afvalsorg är projektansvarig:
– Det här projektet är viktigt för lokalbefolkningen
här. Med hjälp av vallen kan vi minska
störningarna från hamnen. Samtidigt restaureras
rekreationsområdet och det finns mängder med
planer för platån uppe på det gröna skeppet. Här
ska finnas restauranger, kanske en pool, en arena
och en plattform för drakflygning.

Fungerande material
I Nederländerna ligger fokus på slaggrusets
lakningsegenskaper.
Det gör troligtvis att användningen
inom storskaliga byggprojekt är betydligt
större i Nederländerna än i Sverige.
– Det finns en stor kunskap kring användning av
slaggrus här. Redan när vi diskuterade en vall, låg
förslaget att den skulle byggas av slagggrus,
säger Jack Ninaber och fortsätter:
– Vi har hårda regler för hur askan ska isoleras
för att förhindra lakning. Övervakning och kontroller
måste utföras under hela skeppets livslängd.
Vallen byggs med cirka 6 000 till 7 000 ton aska
dagligen, i huvudsak slaggrus. Askan kommer
från Nederländerna, Tyskland och Danmark. Vi är
nöjda med konstruktionen och ser slaggrus som
ett väl fungerande material, berättar Jack Ninaber.

Grön överenskommelse
Den nederländska regeringen och avfallssektorn har knutit en grön överenskommelse för att mer aska ska kunna återanvändas och med mindre miljöpåverkan.

Jack Ninaber tror dock att det kanbli svårare att använda askor i Nederländerna i framtiden på grund av högre krav. Ett exempel är kravet på tvättning av alla askor för att reducera
utlakningen av salter.
– Det kommer att avsevärt höja priset och kanske
leda till att man väljer att använda andra material
i stället. Det är synd för vi har bra erfarenheter
av att använda energiaskor, säger han.

 


 

.

 

 

 

 Tillbaka

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se