Svenska EnergiAskors logga


Ladda ner Svenska EnergiAskors handbok-Att använda askor rätt
       

Svenska EnergiAskors Nyhetsbrev

Nu har årets andra nummer av vårt nyhetsbrev kommit. Här kan du läsa om nyheter med koppling till askor, få information om forskning och aktuella evenemang, som till exempel årets askdag den 21 april.

>> Läs mer i vårt senaste nyhetsbrev

nr 1 2016

nr 4 2015

nr 3 2015

nr 2 2015

nr 1 2015

nr 5 2014

nr 4 2014

nr 3 2014

>> Alla nyhetsbrev

 

 

Besök EnergiAskors pressroom på
Mynewsdesk

 

 

Nyheter

2017-02-16
Inbjudan till Askdagen, den 5 april 2017 i Stockholm

2016-04-19
Aska kan göra stor nytta i trädgården

2016-03-23
Ännu en ny programpunkt till Askdagen:

Användning av slaggrus i Danmark.
Torben Overgaard, Boes Consulting.

2016-03-22
Två nya programpunkter till Askdagen:

Senaste nytt om cirkulärekonomi, återvinning och avfall.
Sofia Tingstorp, Miljödepartementet
Slaggrus och avfallsflygaska - projekt på gång. Johan Fagerqvist, Avfall Sverige

2016-03-10
Regeringen tillsätter utredare för att öka återanvändningen

2016-02-29
Inbjudan till Askdagen 2016

2016-02-29
Höjd tillåten maxhalt för krom i aska

2015-12-29
Mälarenergi drar i nödbromsen

2015-12-18
Sjuhärad ännu hårt drabbat av försurningen

2015-12-15
Nytt sorteringskoncept från Norditek

2015-12-14
Naturvårdsverket ser över vägledningen om återvinning av avfall i anläggninsarbeten

2015-12-08
EU-kommissionen antar ett nytt paket om cirkulär ekonomi

2015-12-08
Återvinning av fosfor en viktig framtidsfråga

2015-12-01
Full verksamhet redan

2015-12-01
Full verksamhet redan

2015-11-19
Lösning för miljöfarlig aska

2015-11-03
Biopannan i Insjön redo för drift

2015-10-27
Mer återvinns med nytt sorteringskoncept

2015-10-26
Utan sopeldningen väntar en avgiftschock

2015-10-20
Nytt nummer av EnergiAskors nyhetsbrev

2015-10-20
Mark sätter miljön i centrum

2015-09-29
Econova beklagar oron hos allmänhet

2015-09-29
Norsk askhantering gjorde ett gott intryck

2015-09-14
Förbjuds att bygga väg av aska

2015-09-14
Unika ekohus ska byggas i sten med inblandning av aska

2015-09-14
Unika ekohus ska byggas i sten

2015-07-06
Otrohet i betongbranschen efterlyses!

2015-07-06
Oklart vart giftig aska från sopeldning skickas

2015-07-03
Ingen flygaska på tippen

2015-07-03
Hur dum får en kommun vara?

2015-07-02
Restprodukt sänker klimatutsläpp från cementproduktion

2015-06-18
Zinkåtervinning från avfallsaska

2015-06-18
SVT:s prover avslöjar – så giftigt är vattnet

2015-06-18
"Risken ser jag som närmast obefintlig"

2015-06-18
Sopor beräknas vara billigare än flis

2015-06-17
Sopor eller brännbart avfall

2015-06-16
Hem oroas inte av larm om farligt avfall

2015-06-11
Planer på nytt lager för farligt avfall

2015-06-10
Ny teknik på Häradsudden ska minska sopberget

2015-06-09
Cementa prövar ny teknik i Skövde

2015-06-08
Ledare: Sverige bör lära världen bränna sopor

2015-06-04
Förbränning utan efterreningsteknologi

2015-06-04
Avfallsanläggning hade bristande rutiner för arbete med radioaktiv aska

2015-06-04
Bränsleskörden – teknik och metod för uttag och askåterföring

2015-06-04
Miljöforskarna som fann varandra

2015-06-03
Referat: Villaägarna på Dåva värmekraftverk

2015-06-03
Nu är det Ragnsells som är herre på tippen

2015-06-02
Goodyear lanserar däck

2015-05-20
Vi bör dra ut två rör från alla hus

2015-05-19
Klimat och biologisk mångfald är stora utmaningar

2015-04-29
Fjärrvärmeordförande vill värna nära produktion

2015-04-27
Nu finns presentationerna från Askdagen att ladda ner!

2015-04-27
SCA Tunadal bygger nytt

2015-04-27
Gästrikarnas slam samlas i Järbo

2015-04-27
Debatt: Miljöfarligt utvinna fosfor ur avloppsslam

2015-04-24
Biokraften kan öka med 1 TWh om året

2015-04-11
REMISSVAR: Utvärdering av Naturvårdsverkets handbok 2010:01 återvinning av avfall i anläggningsarbeten

2015-04-10
Ger alingsåsarna värme

2015-04-09
Förnyelsen gav mångfald

2015-04-09
Sluttäckningen av Risängen har påbörjats

2015-04-07
Bromsa inte chans att återvinna fosfor

2015-03-31
Följ med in i värmeverket

2015-03-31
SvD Debatt: Reningsverk släpper igenom giftcocktail

2015-03-31
Cirkulär ekonomi nya sättet att göra hållbara affärer

2015-03-11
Kampanj vill återföra träaska till skogarna

2015-03-10
Avfall-till-energi plan kommer inte att ändra avfallshierarkin

2015-03-05
Sameby protesterar mot torvbrytning

2015-03-03
Nya krav vid åtgärder i skogen

 

 

 

 


 

 

>> Till alla nyheter

Askprogrammet

Beviljade projekt- Askprogrammet 2014-2016

Inbjudan till Värmeforsks forskningsprogram "Miljöriktig användning av askor 2014-2016"

Sammanfattning av Askprogrammet

Syntesrapport av Värmeforsks program ”Miljöriktig användning av askor 2009-2011”

Askprogrammets hemsida

Askprogrammets nyhetsblad
"Askor och miljö"

Databasen Allaska

 

 

Seminarier, kurser och konferenser

Askdagen 2017
5 april
7A Odenplan, Stockholm

>> klicka här för anmälan

___________________________________
 


 

 

 

 

 

 


 

 

   
       
 
   

 

 

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se