Svenska EnergiAskors logga


 

Kolaskor

Askanvändning
Användningsområde: Geoteknik -Kolaskor

Kolflygaskor är stort i världen med bla  en produktion at ca 90 mton per år inom EU. Mer parten av dessa är kiselrika flygaskor från förbränning av stenkol i pulverpannor och som har utmärkta egenskaper i betong. De och/eller mald masungsslagg ingår i nästan alla stora betongkonstruktioner. De härdar under en mindre värmeutveckling per tidsenhet och ger därmed inte upphov till värmesprickor. Det finns en standard EN 450 för dessa askor och den ger utrymme även för viss inblandning av biobränslen. Denna typ av kolflygaskor produceras inte längre i Sverige. Tidvis kan Mälarenergi i Västerås och Vattenfall i Uppsala elda kol i sina pulverpannor men oftast tillsammans med bla torv så att EN 450 ej kan uppnås.

PFB
Hos Fortum Värtan eldas kol tillsammans med liten mängd olivkärnor i en trycksatt cirkulerande fluidbedpanna med dolomit som fluidiserande sand.  Askorna har utmärkta härdande egenskaper och de används för att stabilisera avfallsflygaskor vid deponering.

Kolrostbottenaskor

Kolrostbottenaskor  har under 1990 talet visat sig vara mycket bra lättviktsvägbyggnadsmaterial. Övriga rostbottenaskor kan komma upp i samma hållfastheter eller högre, men ej samtidigt till samma låga volymvikt på ca 1,1 t/m3. De produceras av EO.N Norrköping och TVL i Linköping i allt mindre volymer.  Vägverket tjänade många miljoner på att använda dessa istället för Leca eller att stabilisera undergrunder vid byggandet av motorvägskorset N. Norrköping under 90-talet.

 

CR100215

 

Stabilisering av hamnplanen i Valdermarsvik med hjälp av kolbottenslagg

Stabilisering av hamnplanen i Valdermarsvik med hjälp av kolbottenslagg.
Kolrostbottenaska kallas ofta bara kolbottenaska och som den i regel är
välsintrad även för kolbottenslagg.

 

Tillbaka

   

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se