Svenska EnergiAskors logga


 

Länkar

>> Ägare till Svenska EnergiAskor

>> Myndigheter

>> Universitet och Högskola

>> Forskningsinstitut och organisationer

>> Forskningsfinansiärer

>> Branschorganisationer

>> Askanalyser

>> Tidskrifter

>> Internationellt

>> Svensk Lagstiftning

>> EU-rätt

>> Övriga länkar

 

Kolaska:

- American Coal Ash Association

- European Coal Combustion Products Association (ECOBA)

- International Ash Utilization Symposium

- International Energy Agency (IEA) Coal Research

- UK Quality Ash Association

Övrigt:


- AggRegain (samlar information om restprodukter som ballastmaterial)

- International Solid Waste Association (ISWA)

- Solid Waste Association of North America (SWANA)

- The International Society for the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative
Materials (ISCOWA)


- Union of the Electricity Industry (EURELECTRIC)

-VGB

- VIRIDIS (finansiering av forskningsprojekt)


     

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se