Svenska EnergiAskors logga


 

Att bygga och gödsla med aska

 I takt med att mer sopor förbränns ökar mängden aska som behöver omhändertas på ett hållbart sätt. Evelina Brännvall, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet, visar i sin avhandling på flera användningsområden där askan förvandlas från avfall till resurs, skriver Luleå tekniska universitet på sin hemsida.

 – Deponering av askor är ett sätt att bli av med förbränningsavfall, men flygaska är ett utmärkt material och har egenskaper som kan utnyttjas i olika tillämpningar. Askan kan härda och bilda en betongliknande produkt vilket gör att den kan ersätta cement och vara lämplig för att bygga täta skikt, säger Evelina Brännvall, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet.

 Tre typer av flygaskor har undersökts i laboratorieförsök med syftet att bedöma deras lämplighet att användas som tätskikt i deponisluttäckningen (energiaska) och som jordförbättringsmedel (biobränsleaska och avfallsaska). Energiaskan har exponerats för olika nivåer av koldioxid, fukthalt, temperatur och tid för att simulera förhållanden som kan inträffa i deponisluttäckningen.

 

Läs hela nyheten på Luleå tekniska universitet hemsida

http://www.ltu.se/ltu/media/news/Att-bygga-och-godsla-med-aska-1.110733

 

 

Energiaskor 2013-11-05


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se