Svenska EnergiAskors logga


 

Biokraftvärmeverk invigt i Värnamo

Planeringen för det nya biokraftvärmeverket i Värnamo har varit i gång i nästan tio år. I dag invigdes det, skriver SVT Smålandsnytt.

– Vi kommer att få en fjärrvärmeproduktion som är helt baserad på biobränslen och fossila bränslen kommer att fasas ut, säger Göran Hansson, VD på Värnamo Energi. Vi känner att vi kan gynna det lokala näringslivet och dessutom så för vi tillbaka askan, när vi bränt färdigt så den blir gödning till skogen.Läs hela artikeln från 9 december på SVT Smålandsnytts hemsida

 

Energiaskor 2014-12-10


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se