Svenska EnergiAskors logga


 

Planerar lokalisering för återvinning av fosfor ur slamaska

Avloppsslam innehåller fosfor, ett näringsämne det hotar bli brist på. Nu planerar svenska företag en anläggning som ur aska efter samförbränning av träflis och avloppsslam utvinner fosfor som därmed återförs till kretsloppet. Anläggningen planeras av Ragnsells och Easymining Sweden. Ragnsells är ett ledande återvinningsföretag och Easymining är ett teknikföretag som har tagit fram utvinningstekniken, skriver Process Nordic.

Just nu tittar man på lokaliseringen. Tillgång till såväl hamn som järnväg är fördelaktigt. Vilka kapaciteter det handlar om vill inte Patrik Enfält vd på Easymining avslöja ännu.

Läs hela artikeln ”Återvinner fosfor ur slamaska” i Process Nordic

 

Energiaskor 2014-06-10


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se