Svenska EnergiAskors logga


 

Mälarenergi: ”Vi gör Europa en tjänst”

Bottenaskan tas om hand för utsortering eller återvinning av kvarstående metaller i askan, när dessa är utplockade kommer bottenaskorna användas som konstruktionsmaterial på deponi, skriver Magnus Hemmingsson och Niklas Gunnar på Mälarenergi ett svar till Nale och Solveig Bengtsson i VLT.

Alla besökare som kommer till vår anläggning får gå runt och ta del av den här processen. Miljöministrar, delegationer från Världsbanken och olika departement inom hållbarhet och samhällsutveckling, framför sitt djupa engagemang och tacksamhet för att vi i Sverige kommit så långt med kraftvärmeproduktion och att vi nu kan bidra globalt. ”It´s amazing, you are saving the world”, sa delegationen från Världsbanken när de nyligen besökte oss.

Läs hela repliken i VLT

 

Energiaskor 2014-06-10


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se