Svenska EnergiAskors logga


 

Krönika från Askdagen: ”En dröm för miljönissen”

Jag hamnade för ett tag sedan på Askdagen, arrangerad av branschorganisationen Svenska Energiaskor. Medlemmarna är företag i energibranschen som producerar aska. I stora mängder, hela 1,7 miljoner ton om året bara i Sverige. Kvittblivningen kan vara ett problem. Men askan kan också vändas till en resurs. Alla som arbetar med återvinning och miljöteknik drömmer om det perfekta kretsloppet. Att vi kan hämta ett material i naturen, använda det vi behöver och sedan återbörda resten. Ibland lyckas man, skriver Sverker Nyman i en krönika i Process Nordic.

På processnet.se finns en artikel, ”Återvinner fosfor ur slamaska”, som handlar om återvinning av fosfor. Tanken är enkel: man sameldar träbränslen och avloppsreningsslam och tar vara på värmen i t ex ett fjärrvärmesystem. Rötslammet innehåller fosfor, som blir kvar i askan. Genom en inte för komplicerad process kan fosfor och metaller utvinnas. Fosforn säljs till konstgödselindustrin. Som biprodukter får man järn och aluminium. Och förstås el och fjärrvärme.

Läs hela krönikan i Process Nordic

 

 

Energiaskor 2014-06-16


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se