Svenska EnergiAskors logga


 

Regeringen tillsätter utredare för att öka återanvändningen

Regeringen tillsätter en särskild utredare för att analysera vilka hinder som kan finnas i lagstiftningen och vilka styrmedel som behövs för att öka återanvändningen av produkter. Utredningen ska i första hand inrikta sig på produkter för konsumentmarknaden som är särskilt intressanta ur ett resurs- och miljöperspektiv med hänsyn till miljömålen Utredare blir Ola Alterå, tidigare statssekreterare i näringsdepartementet 2006 – 2010.

Läs mer på Regerifgens hemsida http://www.regeringen.se/contentassets/7db8760f2aa74ddab1c603b5dc628718/kom-dir-styrm-forebygg-avfall---dir.pdf


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se