Svenska EnergiAskors logga


 

Så ska "svåra" rester ge ökad energi

Positiva beslut för samtliga av de projekt som skickats in till Energimyndigheten från Askprogrammet!
Det innebär att projekten
Q14-202 Tillväxteffekter av asktillförsel efter helträdsuttag på fastmark/Skogforsk
Q14-204 Långtidsuppföljning av grusväg stabiliserad med bioflygaska – Sörkrångevägen/S G I
Q14-207 Uppföljning av försök med asktillförsel i äldre dikade torvmarksskogar/SLU
Q14-210 Behandling och återvinning av outnyttjade resurser i flygaska från avfallsförbränning/IVL

kommer att genomföras med stöd från Energimyndigheten och beställningar till utförarna kommer att skickas så snart beslutsbreven kommer till Värmeforsk.

Det femte projektet som beviljades på mötet i mars
Q14-212 Aska för uppgradering av biogas – teknisk potential i Sverige/JTI
vill Energimyndigheten att det ska ingå i ett samverkansprogrammet Energigasteknik. Energimyndigheten kommer inte att fatta beslut om detta projekt förrän sent i höst/vinter.

Läs hela artikeln i ATL

Läs pressmeddelandet från Umeå Universitet

 

Energiaskor 2014-06-11


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se