Svenska EnergiAskors logga


 

Det börjar bli bråttom att återvinna fosfor

Peak fosfor och debatten om miljögifter har satt frågan om alternativ till slamspridning på sin spets. Men teknikutvecklingen riskerar att inte komma någon vart, skriver Skånes Fria.

 – Det har att göra med myndighetsbeslut, säger Hans Carlsson från konsultföretaget Tyréns.

 Det finns också teknik under utveckling för att bränna slammet och sedan utvinna fosfor ur aska. Då kan det gå att utvinna högre andel fosfor – å andra sidan är tekniken mer energikrävande.

 

Läs hela artikeln i Skånes Fria

http://www.skanesfria.se/artikel/112379

 

Energiaskor 2013-11-11


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se