Svenska EnergiAskors logga


 

Aska från värmeverk gör ofta bäst nytta som gödselmedel

Askåterföring gör oftast störst samhällsekonomisk nytta som växtnäring på torvklädd skogsmark visar skogsforskare vid SLU och Umeå universitet. I askan från värmeverk finns alla de kalkverkande ämnen som förts bort i samband med uttaget av trädbränsle. Askan innehåller även näringsämnet fosfor men däremot inget kväve. I en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning jämförde SLU-forskarna olika strategier för askåterföring från trädbränsleeldade värmeverk i södra Sveriges skogar. De jämförde det ekonomiska utfallet av att återföra aska för att motverka försurning i mark och ytvatten med effekten av att använda askan som gödselmedel på torvmark för att förbättra skogstillväxten och kom fram till att askåterföring gör störst samhällsekonomisk nytta som gödselmedel på torvmark.Läs hela artikeln från 9 januari på slu.se

 

Energiaskor 2015-01-12


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se