Svenska EnergiAskors logga


 

Soptippen på Karlslund ska sluttäckas

Nu upphandlas projektering och underlag för en ny återvinningscentral i Avesta. Fortfarande finns inget beslut om var den ska ligga. Samtidigt börjar sluttäckningen av soptippen i Karlslund, skriver Dala-Demokraten.

 Den gamla soptippen på Karlslund ska sluttäckas. Här finns bland annat en industritipp. Det behövs också en reningsanläggning som tar hand om lakvattnet från den gamla tippen.

 Sluttäckningen ska börja i år och beräknas pågå under tio år. Det ger kommunen möjlighet att få tag på billigt täckmaterial. Det behövs 250 000 till 300 000 kubikmeter. Det kan vara aska, slagg från Outokumpu, slam från reningsverket i Fors och kanske också från Fors bruk och morän.

 Läs hela artikeln ”Karlslund kan inte stängas i år” i Dala-Demokraten

http://dalademokraten.se/2014/03/07/karlslund-kan-inte-stangas-i-ar/

 

 

 

 

Energiaskor 2014-03-12


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se