Svenska EnergiAskors logga


 

SNF miljömärker biobränslen

Nu inför Svenska naturskyddsföreningen, SNF, en miljömärkning för biobränslen. För att bränslena ska få märkas ska de vara hållbart producerade utan kemiska tillsatser. Dessutom ska eventuell aska leva upp till Skogsstyrelsens riktlinjer, skriver Lantbruk & Skogsland.

Vidare ska en viss del värdet av konsumenternas inköp av märkta produkter tillfalla en fond för biologisk mångfald i skog och mark. Pellets, grillkol och biogas nämns som exempel på bränslen som kan märkas med Bra Miljöval.

 Läs mer om miljömärkningen på Naturskyddsföreningens hemsida

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/vi-miljomarker-nu-biobranslen

 

Energiaskor 2013-09-12


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se