Svenska EnergiAskors logga


 

Rekordstor efterfrågan på slaggrus

 Det nederländska företaget Heros Sluiskil BV har skeppat ut över en miljon ton slaggrus fram till och med oktober.  Lagren är nästan tömda. Den rekordstora efterfrågan beror på många pågående infrastrukturprojekt i Nederländerna och i övriga Europa. Företaget tar årligen hand om ca 600 000 ton av de drygt 1,5 miljoner ton slagg från avfallsförbränningen som produceras av de 12 anläggningarna i Nederländerna. Heros Sluiskil BV hanterar även årligen 140 000 ton skrot som utvinns från bottenaska. Företaget är också det första företag som blivit certifierat för sitt granulerade slaggrus.

Läs mer på: http://www.agro-chemie.nl/nieuws/mijlpaal-verwerking-bodemas-uit-energiecentrales/
http://www.heros.nl/ och http://www.granova.nl/.

 

 

Energiaskor 2013-12-13


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se