Svenska EnergiAskors logga


 

Torvbrytning stoppad i Skallemossen – krävs provtagning för uran

Tillståndet för torvbrytning i Skallemossen har överklagats och nu är det upp till regeringen att avgöra om torvbrytningen ska fortsätta eller inte. Skälet är höga halter av uran i berggrunden, skriver Nerikes Allehanda.

Sedan 1988 bedrivs torvbrytning i mossen. Torven som bryts är energitorv som ska användas till förbränning, bland annat i fjärrvärmeverk. Det finska statligt ägda bolaget Neova står för brytningen, och beviljades i december nytt tillstånd från länsstyrelsen i Örebro län, för ytterligare 20 års brytning.

Men myndigheten SGU, Sveriges geologiska undersökning, har i sina mätningar från flygplan sett att berggrunden i Skallemossen innehåller uran. Det finns då risk att uran som frigörs från berget transporteras med grundvattnet för att sedan bindas in i torven.
– I samband med att torvbrytningen på Skallemossen inleddes för 25 år sedan uppmättes relativt höga uranhalter, 136 milligram per kilo i askan som blir när torven förbränts. Normalt värde brukar vara mellan 10 och 70 milligram per kilo, säger Gustav Sohlenius på SGU.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har satt upp regler som säger att det är förbjudet att elda torv som innehåller mycket uran, som är ett radioaktivt ämne.

Gränsen gäller hur mycket uran som blir kvar i askan efter det att torven eldats. Vid en uranhalt i askan på över 200 milligram per kilo anser SSM att strålningen är så hög att det är förenat med risker att hantera och deponera askan.

 Uran i berggrunden är inte farligt där det ligger.
– Det är när det förbränns som det blir farligt, för då koncentreras halten i askan. Askan måste deponeras på rätt sätt och inte spridas på åkermark till exempel, säger Helene Jönsson, på Strålsäkerhetsmyndigheten.

 Läs hela artikeln ”Torvbrytning stoppad i Skallemossen Naturvårdsverket kräver provtagning för uran” i Nerikes Allehanda

http://na.se/nyheter/sydnarke/1.2406328-torvbrytning-stoppad-i-skallemossen

Energiaskor 2014-03-13


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se