Svenska EnergiAskors logga


 

Kravet på materialåtervinning måste skruvas åt

Avfallstrappan anger en hierarki i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas. Sverige ligger långt fram när det gäller sin sophantering, men fortfarande eldar vi upp väldigt mycket avfall. Måhända bättre än deponi, men hur kan vi bli än bättre, skriver Recycling & Miljöteknik.

 Naturvårdsverket arbetar just nu med att ta fram ett nationellt program för att förebygga avfall.

 – Om vi förebygger så håller vi oss högst upp på avfallstrappan. Att förebygga avfall innebär i många fall att det som aldrig blev avfall inte heller behövde produceras - och det är i det ledet man gör de riktigt stora miljövinsterna, säger Hans Wrådhe på Naturvårdsverket.

Sammantaget handlar de olika åtgärderna om att nå högre upp i hierarkin, minimera vår förbränning och därmed mängden producerad flygaska. För att klara detta vill Naturvårdsverket att kraven på materialåtervinning av både förpackningar och annat avfall ska öka.

– Jag tror att vi inom fyra, fem år skulle kunna se tydliga trendbrott. Jag tycker att kommunerna har visat att man kan reagera ganska snabbt på politiska signaler inom avfallsområdet med exempelvis den kraftiga utbyggnad av separat insamling av matavfall som pågår nu, säger Hans Wrådhe.

 

Läs hela artikeln i senaste numret av Recycling & Miljöteknik.

 

 

Energiaskor 2013-11-13


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se