Svenska EnergiAskors logga


 

Naturvårdsverket ser över vägledningen om återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Naturvårdsverket har beslutat att genomföra en översyn av handboken om återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Projektet påbörjas under 2016. Hur vägledningen om återvinning av avfall i anläggningsarbeten ska utformas kommer beslutas av styrgruppen i samarbete med projektgruppen. Naturvårdsverket kommer bjuda in till referensgrupp med representanter från berörda myndigheter, branschorganisationer och verksamhetsutövare.

 

Läs mer på: https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Naturvardsverket-ser-over-vagledningen-om-atervinning-av-avfall-i-anlaggningsarbeten/


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se