Svenska EnergiAskors logga


 

30 års miljöutveckling på fjärrvärmeverket i Katrineholm

Drygt 30 år har gått sedan det dåvarande fjärrvärmeverket slog upp sina portar. Mycket har hänt, speciellt på miljöområdet, skriver Katrineholms-Kuriren.

 – När det byggdes var det ett kolkraftverk. Direktiven från statsmakten var att minska oljeberoendet, men det var fortfarande fossilt bränsle och det skulle ändra sig snart. Tre år efter att verket byggdes höjdes kolskatten och förändrade förutsättningarna, säger Sören Gustavsson.

 Han var med redan för 30 år sedan och arbetade som driftsmaskinist, men blev senare underhållsansvarig. Numera har han hunnit bli pensionär, men hoppar fortfarande in och jobbar när det behövs. Anna Axelsson är driftchef på verket. När hon får se tillbaka 30 år i tiden blir kommentaren självklar.

 – I dag skulle det vara idioti att elda så mycket med fossila bränslen, men då var det en självklarhet. Faktum är att när verket var nytt så var det en förbättring jämfört med de ineffektiva små oljepannorna som stod runt om i staden.

 Men tiderna förändras. Faktum är att verket på den gamla bilden inte skulle få drivas i dag med de utsläppsregler som finns. Dess bättre har saker hänt på vägen och de flesta siffrorna visar på att det gått framåt. 1987 släppte man ut 183 ton svavel. I dag är det fem ton. I ett kortare perspektiv har det också hänt saker. Under några år på 2000-talet, mellan 2006 och 2009, minskade koldioxidutsläppen med 70 procent.

 – Min vision är att alla fossila bränslen ska vara helt borta och det ligger i närtid precis som att vi ska rena och återanvända det vatten vi använder. Sedan påverkar våra kunder oss och de kanske vill ha mer el som kommer från sol och vind i framtiden, så varför inte? Det blir en utmaning, säger Axelsson.

 Kraftvärmeverket i Katrineholm Fjärrvärmeverket startades hösten 1983 som ett kolkraftverk. 2008 blev fjärrvärmeverket ett kraftvärmeverk i och med den nya pannan som producerar både el och värme. Varje år eldas cirka 60 000 ton bränsle. 5 000 ton blir aska och 1 000 ton av askan får tas om hand som farligt avfall. I dag eldar man med 57 procent använt trä, 35 procent flis, sju procent pellets och en procent olja. 24 personer arbetar här. Tekniska verken som driver verket ägs av Linköpings kommun.

 

Läs hela artikeln i Katrineholms-Kuriren den 28 februari 2014.

 

Energiaskor 2014-03-14


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se