Svenska EnergiAskors logga


 

Östersjöländerna först ut med gemensam avfallsstrategi

Östersjöländerna först ut med gemensam avfallsstrategi

 Ett växande ekonomiskt välstånd och en högre privatkonsumtion i Östersjöländerna genererar allt större avfallsmängder. För att tackla de utmaningar som regionen står inför har EU-projektet RECO Baltic 21 Tech tagit fram en gemensam avfallsstrategi för de tio Östersjöländerna, skriver IVL i ett pressmeddelande.

 RECO Baltic 21 är ett så kallat flaggskeppsprojekt för EU:s Östersjöstrategi, det vill säga ett projekt som syftar till att underlätta för EU:s vision och mål för regionen. Engagemanget har varit högt bland de deltagande aktörerna. Projektet har under åren lett till bland annat investeringar på totalt 30 miljoner kronor i olika avfalls- och sorteringsanläggningar.

 – Vi skulle önska att strategin införlivas på EU-nivå. Det ligger i allas intresse att ha en bättre styrning av den europeiska avfallshanteringen. Man kan undvika många dåliga investeringar och missriktade åtgärder, och framförallt dra mycket lärdom av varandra, säger Åsa Stenmarck.

 

Läs hela pressmeddelandet och rapporten på IVL:s hemsida

http://ivl.se/press/nyheter/pressmeddelande/ostersjolandernaforstutmedgemensamavfallsstrategi.5.372c2b801403903d2757bee.html

 

 

Energiaskor 2013-11-14


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se