Svenska EnergiAskors logga


 

Ena Energi testar elda avloppsslam och utvinna fosfor ur askan

Ena Energi har länge eldat sitt kraftvärmeverk med så gott som uteslutande rena biobränslen, som flis, salix och pellets. Det senaste året har man, bland annat av kostnadsskäl, utökat bränslet med returträ, typ rivningsmaterial, formvirke och liknande. Försöket med att elda avloppsslam tar Ena Energi in i en ny dimension, skriver Enköpings-Posten.

– Det här är ett mycket spännande projekt och vi är bara några kraftvärmeverk i landet som är med, säger Tomas Ulväng, vd Ena Energi.

Det är Ragnsells som driver projektet, i samarbete med energibolagen Pöyry, SwedPower, Easy Mining samt Umeå universitet.

Syftet med att elda avloppsslam är dock inte bara att hitta ett alternativbränsle till biobränslet.

– Nej, en stor vits är också att utvinna den fosfor som blir kvar i askan efter att man har eldat slammet. Fosfor är en naturresurs som kan ta slut och därför är det viktigt att vi lär oss att ta vara på den, säger Tomas Ulväng.

Projektet ska utvärderas i höst.

 

Energiaskor 2013-04-15


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se