Svenska EnergiAskors logga


 

Askor från energiproduktion ökade med 20 procent

Tidningen Recycling & Miljöteknik har uppmärksammat Svenska EnergiAskors statistikundersökning om Askor i Sverige. De skriver att mängden aska som uppstår vid energiproduktion uppgick till 1,5 miljoner ton år 2010, en ökning med 20 procent sedan 2006, vilket framgår av en ny kartläggning som Svenska EnergiAskor genomfört bland fjärrvärmeföretag, pappers- och massaindustri samt träindustrin.- De ökade askmängderna beror på en i grunden positiv utveckling där biobränslen och avfall i allt större utsträckning används för att producera el och värme med låg klimatpåverkan. Men i ett hållbart energisystem är det viktigt att även askorna ingår i kretsloppet och återanvänds på ett så miljömässigt bra sätt som möjligt, säger Monica Lövström, vd Svenska EnergiAskor.


Här kan du läsa hela artikeln Askor från energiproduktion ökade med 20 procent.


Energiaskor 2011-12-15


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se