Svenska EnergiAskors logga


 

Nytt sorteringskoncept från Norditek

Med det nya sorteringskonceptet från Norditek kan större mängd materialåtervinnas och mindre mängd hamna på soptippen. Resultatet blir att pannägarna får ett renare bränsle med rätt storlek för rätt panna, samt lägre driftkostnader och jämnare energiinnehåll. Materialägaren får ökade intäkter genom en högre intäkt på samtliga slutprodukter, skriver Recycling & Miljöteknik.

I dagsläget är det standard att sortera avfall i 2 fraktioner och särskilja inert material genom att sortera enbart på storlek. Detta gör att bränslet som skickas till värmeverken innehåller stor andel sten, grus, betong, glas m.m. som hamnar i askan efter förbränning. En annan nackdel med den traditionella sorteringen är att intäkten för de magnetiska metallerna är väldigt låga eftersom de innehåller orenheter i form av plaster, trä, lister m.m.

Läs hela artikeln från 10 december i pappersupplagan av Recycling & Miljöteknik.

 


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se