Svenska EnergiAskors logga


 

Från grönt elände till dundergröda

För en sommarbadare hör algerna kanske inte till favoritväxterna. Men i dag ser forskarna en enorm potential i den havslevande grödan, skriver Östra Småland Nyheterna.

I två små rum på Linnéuniversitetets Kalmarsundslaboratorium vid gästhamnen står långa rader med hundratals små glasflaskor. Där undersöker man dels algernas förmåga att fånga upp koldioxid från industriavgaser och dels om alger kan rena deponivatten vid Moskogen. Vattnet är rikt på bland annat tungmetaller och kväve och skulle orsaka stora miljöskador om det läckte ut i naturen.

- Algerna älskar kväve och hittills ser det jättebra ut. Men det måste råda en balans mellan mängden kväve och fosfor för att algerna ska trivas. Därför håller vi just nu på att undersöka som vi kan använda askan från Moskogens kraftvärmeverk, säger Elin Lindehoff, doktor i akvatisk ekologi och projektledare för Algoland.

Den är rik på fosfor men läggs i dag bara på deponi. Det hade blivit som ett kretslopp.Läs hela nyheten från 8 oktober på Östrans hemsida

 

Energiaskor 2014-10-15


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se