Svenska EnergiAskors logga


 

Ny avhandling om stabilisering av rester från rökgasrening

Katerina Krausova har disputerat vid universitet i Paris om hur man kan stabilisera oanvändbara rester vid förbränning av hushållsavfall. Tre typer av mineralmatriser som behövs för att stabilisera resterna har testats, nämligen förglasning i en enda matris, hopsintrade keramer och geopolymerer.

Försöken gjordes med och utan slaggrus i recepturen. Resultaten är lovande, men en hel del arbete återstår för att få ner kostnaderna. En väg framåt kan vara användningen av additiv för att åstadkomma den önskade keramstrukturen.

Läs avhandlingen ”Vers de nouvelles matrices minérales pour l’immobilisation des déchets ultimes de l’incinération des déchets ménagers ». (På svenska ungefär ”Nya mineralbaserade matriser för stabilisering av oanvändbara rester från förbränningen av hushållsavfall” på nedanstående länk.

http://lge.u-pem.fr/accueil/actualites-du-lge/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=38983&cHash=22a52d4ac824a647aa4acbc8f227a5a5

 

 

 

 

Energiaskor 2013-12-16


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se