Svenska EnergiAskors logga


 

Aska från torkat avloppsslam ska bli en bra energiaffär

En demostrationsanläggning för sex miljoner byggs i Boden som ska frystorka avloppsslam. Slammet ska tas från kommunens reningsverk, skriver Norrländska Socialdemokraten.

–Den stora förtjänsten ligger i att göra materialet, eller råvaran som är askan intressant som energikälla, säger projektledaren Lars Tolgén, Ragn-Sells.

Avloppsslammet sprids idag på åkermark, blandas in som komponent i anläggningsjord eller läggs upp som slagghögar. Slammet innehåller 75 procent vatten vilket ger ett lågt energivärde. Slammet måste bli torrare för att fungera som uppvärmning och de kan då ske genom frystorkningen i Bodenanläggningen.

–Det är ju råvaran askan vi vill åt. I dag betalar man för att bli av ned slammet så tanken är att tjäna på askan om vi kan göra frystorkningsprocessen på ett så bra och rationellt sätt som möjligt. Målet är att komma in på den världsledande bioenergimarknaden om de vill ha produkten, säger Lars Tolgén.

Läs hela artikeln "Torkat avloppsslam ska bli en bra energiaffär" i Norrländska Socialdemokraten
http://www.nsd.se/nyheter/boden/torkat-avloppsslam-ska-bli-en-bra-energiaffar-8163753.aspx

 

Energiaskor 2014-01-16


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se