Svenska EnergiAskors logga


 

Askans del i kretsloppet

Ditt bajs och kiss kan bli gödsel i skogen. Skogen växer bättre. När skogen sedan avverkas kan biobränslet förbrännas på kraftvärmeverk och bli till fjärrvärme och grön el. Och askan kan användas till att bygga vägar, skriver Folkbladet.

 Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå kommun, Sveaskog och Norra Skogsägarna driver projektet Skog, klimat och miljö. Under två års tid utvecklar de ett visningsområde där de vill visa hur samhälle och skogsbruk kan förenas i ett kretslopp och hur man ännu bättre kan hushålla med våra resurser.

 Exempelvis (och förenklat) skulle man kunna använda rester från förädling av avloppsvattnet från dusch- och badrum – vårt kiss och bajs – samt de bruna avfallspåsarna för att få fram gödsel till skogen, som ökar tillväxten. Ett gödsel som visat sig vara mer effektivt än mineralgödsel. Skogen i sin tur växer, binder koldioxid och renar vår luft. Med mer skog finns det mer att förbränna på kraftvärmeverk och på så vis tillverka grön el och värme, till hushållen. Så skapas ett kretslopp.

 Men det slutar inte där. Vid förbränningen av biobränsle från skogen bildas aska. Även den kan man använda för att gödsla i skogen. Askan har dessutom visats vara ett utmärkt vägbyggmaterial till skogsbilvägar, som i sin tur underlättar skogsskötseln och tillgängligheten till skogen.

 

Läs mer om projektet på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida

http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/skog-klimat-miljo/Pages/default.aspx

Energiaskor 2013-09-16


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se