Svenska EnergiAskors logga


 

Ny avhandling om återvinning av aluminium

Lara Biganzoli vid Politecnico Milano har undersökt hur olika aluminiumförpackningar beter sig i en avfallsförbränningsugn. Lara Biganzoli kartlägger också massbalanser. I hennes avhandling ingår även försök att återvinna aluminium ur bottenaska, med askans storleksfördelning som en viktig parameter.

 

Avhandlingen med titeln: Aluminium recovery from MSWI bottom ash kan laddas ner här:
www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/74141/1/2013_03_PhD_Biganzoli.pdf

 

 

Energiaskor 2013-12-17


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se