Svenska EnergiAskors logga


 

Askprogrammet till Energiforsk

Energibranschen samlar nu sin forskning i ett nytt bolag - Energiforsk. Energiforsk kommer från årsskiftet att omfatta verksamheten i Elforsk, Värmeforsk- där Askprogrammet ingår, Svenskt Gastekniskt Center (SGC) samt forskningprogrammet Fjärrsyn inom Svensk Fjärrvärme.

 

Läs Energiforsk pressmeddelande från 8 december 2014

 

Energiaskor 2014-12-17


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se