Svenska EnergiAskors logga


 

Ny publikation från Energimyndigheten

Energimyndigheten har under många år finansierat forskning kring miljökonsekvenser av skogsbränsle, och lämpliga hänsynsåtgärder så att verksamheten inte ska försvåra för samhället att nå uppsatta miljö- och produktionsmål.

Efter forskningsprogrammet Uthållig tillförsel och förädling av biobränsle (2007-2011) samlades resultaten i en syntes. Det blev ett långt dokument, över 200 sidor:
http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&id=6750de6f995046219c4513be66fe6bf5

En kortare version av denna syntes på ca 50 sidor har nyligen publicerats:
http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&id=7b448faab436401a893e3be982f16440

Energimyndigheten tagit fram en ny och kortare publikation där skogsbränslets miljöfrågor och lämpliga hänsynsåtgärder presenteras med ett förhoppningsvis mer lättillgängligt språk och förklarande bilder.

http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&id=0104b79a7a304167bf4ecb3d208b16ea

Energiaskor 2013-09-17


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se