Svenska EnergiAskors logga


 

Plastig aska behöver flyttas

Aska från Kraftvärmeverk Karlskrona ska så långt det är möjligt spridas ut på skogsmark. Men det går inte om det har kommit in bitar av plast i askan, skriver Blekinge Läns Tidning.

Affärsverken flyttar mellanlagringen av aska till Mältans avfallsanläggning. Det bedöms vara omöjligt att undvika inblandning av plast på lagringsplatsen inom deponiområdet. Askan ska härdas ett år innan den krossas och sprids.

Läs nyheten från 13 december i pappersupplagan av Blekinge Läns Tidning 

Energiaskor 2014-12-18


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se