Svenska EnergiAskors logga


 

Sjuhärad ännu hårt drabbat av försurningen

Kalksnåla marker och mycket regn gör att Boråsområdet är hårt drabbat av försurning, skriver Borås Tidning.

– Marken är inte lika sur som den har varit, men fortfarande sur, säger Kjell Johansson, naturvårdskonsulent på Borås stad.

För att säkra ekosystemets balans krävs det kalk. Mycket kalk. Cirka 3 000 ton sprids totalt ut i områdets sjöar och vattendrag under 2015. Man vill bara uppnå den nivån som krävs för att återställa det naturliga. Svunna tiders oljeeldande är en av faktorerna till den utbredda försurningen. Både i fabriker och bostäder eldades det friskt med en olja som frigjorde stora mängder svavel och försatte naturen i obalans.

– Och problemet kommer vara kvar länge, länge, säger Kjell Johansson. När träden dör naturligt blir näringsämnena kvar i marken. Men genom skogsbruket så blir vätejoner kvar i marken medan näringsämnena följer med trädet upp. Det blir en nettoförsurningseffekt.

För att kompensera måste skogsbruket återföra näringen till skogen, så kallad askåterföring.

– Det görs i stor utsträckning. Bolagen får tillbaka askan från värmeverk och sedan behandlas den och sprids i skogen. Då får skogen tillbaka den näringen som den blev av med, säger Johansson.

Läs hela artikeln från 3 december på Borås Tidnings hemsida: http://www.bt.se/boras/sjuharad-annu-hart-drabbat-av-forsurningen/

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se