Svenska EnergiAskors logga


 

Tekniska rekommendationer kring användning av slaggrus i franska vägkonstruktioner

 

I Frankrike forskas om transport och infrastruktur på laboratoriet (IFSTTAR). Forskning sker bland annat om alternativa vägmaterial som slaggrus. Resultaten kring slaggrusets egenskaper ligger till grund för rekommendationer i tekniska handledningar för vägkonstruktioner, bland annat i Parisregionen. Försök pågår med hjälp av en modell som simulerar boggitryck på en körbana. Forskarna kan med modellen simulera slitage och påverkan av tung trafik på en körbana under en längre tidsperiod. Forskning sker också kring möjligheten att med optiska fibrer hitta sprickor i vägbanor samt laddning av elfordon under körning.

Läs mer på:

http://35ans-manege.ifsttar.fr/

 

 

Energiaskor 2013-12-19


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se