Svenska EnergiAskors logga


 

Felaktig eldning av sopor ger företag böter

Det statliga väg- och anläggningsföretaget Svevia AB döms att betala 300 000 kronor i företagsbot för miljöbrott. Diverse avfall på ett upplagsområde i Övertorneå eldades, vilket bland annat ledde till att extremt giftiga dioxiner bildades.

 

Läs hela artikeln

http://www.tidningenproffs.se/nyhet/2014/02/Avfallseldning-kostar-Svevia-300-000/

 

Energiaskor 2014-02-18


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se